PERS

De Pont museum stelt beeldmateriaal ter beschikking ten behoeve van verslaggeving over de activiteiten van De Pont. De beeldbestanden zijn 300 dpi en het gebruik ervan is in principe éénmalig. Het auteursrecht op gebruik en publicatie van een afbeelding ligt bij de rechthebbende kunstenaar en bij de fotograaf. U dient via dit e-mailadres een aanvraag in te dienen om gebruik te mogen maken van deze beelden. Het gaat om beeldmateriaal van de actuele tentoonstelling(en), alsmede archief beelden en algemene beelden van De Pont museum.
   
Bij publicatie dienen de naam van kunstenaar en fotograaf te worden vermeld, alsmede titel en jaartal van het kunstwerk. Bij afbeeldingen van werken uit onze vaste collectie, dient tevens te worden vermeld: collectie De Pont museum, Tilburg.
Waar gevraagd dient u ook de courtesy te vermelden.

   
U wordt verzocht deze voorwaarden van publicatie in acht te nemen en twee bewijsexemplaren van de publicatie waarin de afbeeldingen zijn opgenomen, op te sturen naar:
De Pont Museum,
Postbus 233,
5000 AE Tilburg
.

Bij online media ontvangen we graag een link.

 

Wilt u meer informatie, ander beeldmateriaal of wenst u automatisch de persberichten van De Pont te ontvangen? Neem dan contact op met:

Hedwig Zeedijk
T: +31 (0)13 5438300
M: +31 (0)6 58969360
E: h.zeedijk@depont.nl