Huisregels


1. Bewaar uw toegangsbewijs zodat u dit desgevraagd aan onze medewerkers kunt tonen. Zonder geldig bewijs kunnen wij u de toegang tot het gebouw ontzeggen.

2. Het meenemen van jassen over de arm, paraplu’s, (kinder)draagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggy's die door een volwassene worden geduwd), tassen en andere objecten groter dan A3 formaat is niet toegestaan. U kunt deze achterlaten in de garderobe of in de daartoe bestemde kluisjes.

3. Fotograferen voor eigen gebruik mag, maar alleen met uw mobiele telefoon of pocket camera en zonder flits, gebruik van selfiestick, statief of stabilizer. Professionele fotografen die opnamen willen maken voor publicaties over het museum dienen vooraf via e-mail (info@depont.nl) toestemming te vragen.

4. De Pont aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door bezoekers in bewaring zijn gegeven of in een kluisje zijn geplaatst.

5. De kunstwerken mogen niet worden aangeraakt. De Pont streeft er naar de objecten niet achter glas of hekjes te plaatsen. Wij vragen u voor de veiligheid een meter afstand te bewaren. Bij jonge kinderen geldt een extra verantwoordelijkheid voor de begeleiders. Voorkom dat ze gaan rondrennen en houd kleine kinderen aan de hand.

6. Het is niet toegestaan eigen, meegebrachte consumpties te nuttigen in het museumcafé of op het terras in de tuin.

7. In De Pont mag nergens worden gerookt, ook niet met E-sigaretten.


8. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen. Mensen met een KNGF-hond dienen zich met hun pas te identificeren. Bezoekers met assistentiehonden die bij een andere organisatie zijn aangesloten, dienen vooraf via e-mail (info@depont.nl) contact op te nemen met het museum.

9. De Pont is goed toegankelijk voor mindervaliden. Hulpmiddelen als rolstoelen, rollators en kleine scootmobielen zijn toegestaan. Voor alle hulpmiddelen geldt dat deze uitsluitend stapvoets mogen worden gebruikt. Het kan voorkomen dat wij de toegang voor buggy's, rolstoelen en rollators tot bepaalde ruimten of kunstwerken moet beperken.

10. Begeleiders van groepen worden geacht de deelnemers van de museumregels op de hoogte te brengen. Bij bezoek van scholen en klassen moeten docenten en begeleiders toezien op een goed verloop. Per 15 kinderen dient er tenminste één begeleider te zijn, bij kleutergroepen tenminste drie.

11. Voor educatieve opdrachten e.d. zijn aan de balie ‘schrijfplankjes’ te verkrijgen. Laat kinderen in het museum uitsluitend met potlood schrijven. Schrijven tegen de muur is niet toegestaan.

12. Vanwege veiligheidsvoorschriften dienen aanwijzingen van de portiers van het museum te worden opgevolgd.

13. Bezoekers zijn aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht aan kunstwerken of het gebouw. Er is cameratoezicht in het hele museum. De opnamen worden gedurende een door De Pont te bepalen periode bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Dit is een beknopte versie van onze bezoekvoorwaarden.