Mark Wallinger

Race, Class, Sex
een bijzonder bruikleen

tm 22 jan 2017
werk in collectie

Een bijzonder bruikleen: Race, Class, Sex (1992) van Mark Wallinger

In De Pont zijn regelmatig bijzondere bruiklenen te zien. Het zijn meestal ‘tegenprestaties’ voor een belangrijk bruikleen uit onze eigen collectie. Zo konden wij in 2008-2009 genieten van de beroemde reeks 48 Portraits van Gerhard Richter uit het Ludwig Museum in Keulen en is Strassenbild, een sleutelwerk in het oeuvre van Georg Baselitz, nog tot de komende zomer bij ons te gast, in ruil voor twee Grosse Geister van Thomas Schütte die werden uitgeleend aan het Kunstmuseum Bonn. Het nieuwste bruikleen, dat tot januari 2017 te zien zal zijn, komt uit een particuliere collectie. Het bestaat uit vier grote schilderijen (elk 230 x 300 cm), levensgrote afbeeldingen van racepaarden, helemaal in de engelse traditie van dierschilderijen (maar ook weer net niet). De reeks maakte ooit deel uit van de Saatchi Collectie in Londen en werd nadien niet meer in het openbaar geëxposeerd.