Kunstpodium T

5 jaar Leerling/Meester project

8 juni - 22 sept 2013

Danny Foolen
Jolien Collen
Jonas Wijtenburg
Kees Boevé & Lorenzo Quintanilla
Maaike Knibbe
Nathalie Duivenvoorden
Neža Agnes Momirski
Sanne Vaassen
Stijn Bles 
Tim Hoefnagels

De zomertentoonstelling in De Pont is dit jaar gewijd aan het Leerling/Meester project, dat in 2008 werd geïnitieerd door Zeus Hoenderop, oprichter en directeur van Kunstpodium T in Tilburg. In het Leerling/Meester project worden jonge kunstenaars in hun laatste jaar op de kunstacademie, aan elkaar en aan een bekende, hedendaagse kunstenaar gekoppeld om samen een expositie te maken in Kunstpodium T. Dit studiejaar vindt het project voor de vijfde keer plaats. Dat was aanleiding voor De Pont om het belang van dit initiatief met een tentoonstelling te onderstrepen. Van de jonge kunstenaars die in de afgelopen vijf jaar aan het project hebben deelgenomen, zijn er tien uitgenodigd om zich met een solopresentatie in een van de wolhokken te presenteren. 

Twaalf kunstacademies in Nederland en België, 252 jonge kunstenaars, 63 meesters, 61 exposities en veertien meestergesprekken in De Pont, dat is de indrukwekkende tussenstand van vijf jaar Leerling/Meester activiteiten. Alleen al in het huidige studiejaar vinden tussen 1 november en 7 juli aanstaande zeventien tentoonstellingen plaats in het pand aan de Noordstraat, waar Kunstpodium T is gehuisvest. Iedere presentatie duurt tien dagen en wordt gemaakt door vier of vijf jonge kunstenaars, die elkaar vóór ze met het Leerling/Meester project begonnen, nog niet kenden. Samen met kunstenaars als Rob Scholte, Navid Nuur, Koen Delaere, Karin van Pinxteren en Maria Roosen bedenken ze het concept en de vorm waarin ze hun werk in de openbaarheid willen brengen. De zeer uiteenlopende thema’s en het specifieke karakter van de verschillende tentoonstellingen zijn verwoord in titels als Wall Invaders, House of Mirrors, Momentum, Raum en Om je een idee te geven.

Ook dit jaar begon het project met het uitnodigen van de kunstenaars, die de rol van Meester voor één jaar op zich nemen. Daarnaast organiseerde de projectgroep, bestaande uit Zeus Hoenderop, projectleider Marleen Hartjes en kunstenares en jaarmeester Iris Bouwmeester, een kennismakingsronde langs de deelnemende academies. Zo kregen de jonge kunstenaars de kans om elkaars werk en studieomgeving te leren kennen. Vervolgens zijn ze in groepjes ingedeeld en gekoppeld aan een Meester. Dat gebeurt met aandacht voor ieders belangstelling en kwaliteiten, zodat de basis is gelegd voor een inspirerende samenwerking en een bijzondere presentatie. Dan is het moment aangebroken waarop de jonge kunstenaars zelf aan zet zijn en wordt een traject ingezet dat sterk afhankelijk is van de dynamiek in de groep en de aanpak en inbreng van de Meester-kunstenaar.

In de naam verwijst het project naar een situatie uit een voorbije tijd, waarin de leerling door de meester in het ambacht werd ingewijd tot hij op eigen benen kon staan. Sindsdien is de aard van het kunstenaarschap en de manier waarop kunst in de samenleving functioneert, sterk veranderd. De stap naar zelfstandig kunstenaarschap is geen gemakkelijke. Vanuit die ervaring begon Zeus Hoenderop in 2006 naar mogelijkheden te zoeken om een brug te slaan tussen de leertijd op de academie en het bestaan als kunstenaar. Het mondde uit in het Leerling/Meester project, waarin de gezamenlijke expositie niet alleen een opzichzelfstaand doel, maar ook een middel is om een dialoog op gang te brengen tussen de studenten en de Meester. Allerlei aspecten uit de kunstpraktijk kunnen daarbij aan de orde komen; van het artistieke concept tot de inhoud van het kunstenaarschap, van praktische tot organisatorische zaken.

‘Jonge kunstenaars die op de academie geleerd hebben vol te investeren in eigenzinnigheid en zelfonderzoek, moeten zich, eenmaal afgestudeerd, plotseling verhouden tot een kritische buitenwereld die wil weten wat hun maatschappelijke dan wel economische waarde is.’ stelt Cornelie Samsom in Temp #15, het Magazine van Kunstpodium T. De tijd waarin je je als jong kunstenaar op kon sluiten in je atelier totdat je werd ontdekt, is -zo deze al heeft bestaan- voorbij. De tijd waarin kunstenaars zich als groep met gemeenschappelijke, vaak door een bevriend criticus verwoorde, idealen manifesteerden, ligt eveneens alweer enige decennia achter ons.

Onderlinge contacten en uitwisseling zijn echter nog steeds essentieel. Ontmoeten, samenwerken, inspireren, netwerken en zichtbaar worden: het zijn belangrijke doelstellingen van het Leerling/Meester project omdat ze, in de visie van Zeus Hoenderop, onmisbaar zijn voor het succes van een jonge generatie kunstenaars.

Vanaf 2010 werken Kunstpodium T en Museum De Pont regelmatig samen. Jaarlijks worden in het museum een vijftal meestergesprekken georganiseerd, waarin een van de deelnemende meesters, vanuit eigen praktijkervaring in gesprek gaat met iemand uit de kunstwereld.

Hendrik Driessen, directeur van Museum De Pont draagt het Leerling/Meester project een warm hart toe en probeert, wanneer zijn agenda het toelaat, tijdens speciale previews met de jonge kunstenaars in gesprek te gaan over hun werk en hun expositie.

Aan die betrokkenheid wordt met de tentoonstelling in de wolhokken een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Na een eerste selectie door de jaarmeesters uit de afgelopen vijf jaar, Guido Geelen, Michael de Kok, René Korten en Iris Bouwmeester, maakten Hendrik Driessen, Zeus Hoenderop en Marleen Hartjes de definitieve keuze van de deelnemende kunstenaars. Kwaliteit is een belangrijk criterium, maar ook de verscheidenheid aan media en uitdrukkingsvormen.

De tentoonstelling geeft een beeld van het talent en de ambities van een nieuwe generatie kunstenaars. Het werk van tien kunstenaars, die bij Kunstpodium T voor het eerst een podium kregen, wordt nu getoond in een museale context. Meer recht dan op deze manier, kun je aan de intenties van het Leerling/Meester project niet doen. 

 

De activiteiten van Kunstpodium T worden mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, de gemeente Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en het BKKC.