De Opening

12 sept 1992 - 31 jan 1993

Op zaterdag 12 september 1992 vond de officiële opening plaats van het gebouw van De Pont stichting voor hedendaagse kunst en de eerste tentoonstelling die de nieuwe instelling daarin organiseerde.

Onze eerste tentoonstelling, met de titel De Opening, bevatte ruim honderd werken van twintig kunstenaars uit binnen- en buitenland: Rob Birza (NL), Thierry de Cordier (B), René Daniels (NL), Jan Dibbets (NL), Mariene Dumas (NL), Guido Geelen (NL), Hans van Hoek (NL), Roni Horn (USA), Anish Kapoor (GB), Wolfgang Laib (BRD), Richard Long (GB), Gerhard Merz (BRD), Marc Mulders (NL), Arnulf Rainer (A), Robert Ryman (USA), Marien Schouten (NL), Richard Serra (USA), Rosemarie Trockel (BRD), James Turrell (USA), Toon Verhoef (NL).

Een aantal van deze kunstenaars heeft, op uitnodiging van De Pont, werken vervaardigd die speciaal werden bestemd voor bepaalde delen van het gebouw. Gerhard Merz maakte voor een van de twee 'pleinen', die na de inbouw van een aantal zalen  in de hal zijn ontstaan, een  beeld waarin hij beton, staal en glas toepaste - materialen die ook kenmerkend zijn voor het  gebouw. Op het andere plein waren drie werken van Richard Long te zien, waaronder een 'Mud Drawing' van ruim twintig meter lengte. Anish Kapoor en Rosemarie Trockel maakten elk een installatie in een van de  twaalf  'wolhokken' die de grote hal  aan één zijde begrenzen. Van Richard Serra was een 'Splashing' te zien: een werk dat hij ter plekke vervaardigde met gebruikmaking  van gesmolten lood. Voor weer andere kunstenaars, zoals Wolfgang Laib, James Turrell  en  Roni Horn, zijn speciale ruimten gecreëerd om reeds bestaande werken optimaal te kunnen presenteren.

Er werd naar gestreefd om aan alle kunstenaars zoveel mogelijk aparte ruimten ter beschikking te stellen. Van de meesten werden ook werken op papier getoond. Het overgrote deel van de kunstwerken in de tentoonstelling was niet eerder (in ons land) te zien.

Het moge duidelijk zijn dat niet alle werken in deze eerste tentoonstelling eigendom waren van het museum. Een belangrijk deel werd in bruikleen gegeven door de kunstenaars of hun galerie. Enkele werken zijn ter beschikking gesteld door particuliere verzamelaars.
Heel bijzonder was de zaal met acht schilderijen van Robert Ryman. Deze werken, uit de periode 1961-1988, werden voor de duur van een jaar in bruikleen gegeven door de kunstenaar en de Hallen für Neue Kunst in Schaffhausen.