zondag 27 januari
13.30 - 14.00 & 14.30 - 15.00 uur

concert ism November Music
gratis voor museumbezoekers


Katharina Gross

De avontuurlijke Oostenrijkse celliste Katharina Gross kleurt graag buiten de randen van de normale uitvoeringspraktijk. Muziek in een theatrale setting of composities met een grote dramatische spankracht hebben haar volle aandacht. Ze vraagt componisten nieuw uitdagend repertoire voor haar te schrijven. 

Jan van de Putte componeerde voor Katharina Gross het nieuwe solowerk Vorsicht, Katharina! Het solowerk kent een lange opbouw en heeft een sterke emotionele lading. Jan van de Putte is een van de meest eigenzinnige Nederlandse componisten. Zijn werk reikt altijd over de grenzen van het strikt muzikale heen, verkent het onderbewuste, soms tergt en treitert het, en zet het zich met weerhaken in het geheugen vast.
Voor Vorsicht, Katharina! maakt Van de Putte gebruik van gestes die voortkomen uit het cellospel zelf en die het stuk een theatrale lading geven. Daarnaast wordt ook de stem van Katharina ingezet. Servische en Ethiopische muziek vormen de verrassende inspiratiebronnen.