avondschool@depont extra
donderdag 31 januari
18.45 - 19.30 uur
gratis entree vanaf 17 uur


In 2018 ontving De Pont een bijzonder bruikleen van GGz Breburg. Het betreft Maar wie ik ben gaat niemand wat aaneen 36-delig werk van Marlene Dumas. Het verhaal over het ontstaan van Maar wie ik ben… begint in 1989. Dumas, pas bevallen van een dochter, reisde voor een opdracht van 't Hooghuys verschillende keren naar deze instelling, nu een locatie van de huidige GGz Breburg. Ze legde contact met de vaste bewoners en maakte Polaroidfoto's. Telkens twee: één voor hen en een voor haarzelf. Bij de opdrachtgevers stond, overeenkomstig de tijdgeest, de interactie tussen kunstenaar en de vaste bewoners van de instelling centraal.

De portretten die ze op basis van de Polaroids maakte, getuigen van veel empathie voor de kwetsbare medemens. Cliënten en medewerkers vormen samen een gemeenschap, zo suggereert het werk. In deze geest organiseren we een lezing, samen met Gusta van Geleuken en Maria Boot, die toen vanuit 't Hooghuys betrokken waren bij dit kunstproject.

Iedereen is welkom, maar opgeven voor deze lezing via info@depont.nl is gewenst.