Richard Long

Bristol Engeland 1945, woont en werkt in Bristol

Bolivian Coal Line
1992
steenkool
2,28 x 26 m
1992.RL.06

Richard Long is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw bekend geworden als vertegenwoordiger van de zogeheten Land Art. Hiertoe behoren kunstenaars die zich met hun werk buiten de gangbare circuits van galeries en musea willen presenteren en die een directe relatie zoeken met de natuurlijke omgeving van het ongerepte landschap. Aan de basis van Longs werken ligt steeds een eenvoudige geometrische vorm: de cirkel, de lijn, de spiraal of het kruis – minimale vormen die in het landschap opvallen omdat ze door mensenhanden zijn gemaakt. Long heeft ze tijdens zijn wandelingen overal ter wereld achtergelaten: cirkels van steen en hout in Frankrijk en Alaska of in de mist in Schotland; een kronkelende lijn in een stenige vlakte in de Sahara en een lijn van water uitgegoten op een brugje in de Italiaanse Alpen. Van al het werk maakt hij foto’s, die hij in galeries en musea laat zien. Ook op andere manieren haalt hij zijn werken het museum binnen, door stenen of takken die hij in de natuur heeft verzameld te rangschikken tot strakke banen of cirkels. Soms gebruikt hij daarvoor ook natuurlijke materialen die voor iedereen te koop zijn, zoals in dit geval de ooit zo alledaagse brandstof steenkool.