Charlotte Dumas

Vlaardingen NL 1977, woont/werkt in Amsterdam en New York

Dieren zijn een geliefd onderwerp in onze beeldcultuur, in de context van de moderne kunst gelden zij echter nauwelijks als serieus thema. In weerwil van de vermeende trivialiteit heeft Charlotte Dumas sinds zij in 2000 afstudeerde aan de Rietveld Academie, honden, paarden, tijgers en wolven tot onderwerp gemaakt van haar fotografie.

De formaten van haar foto’s zijn fors, maar niet zo groot dat de intimiteit verloren gaat. De dieren zijn centraal en monumentaal in het beeldvlak geplaatst, in poses die aan de actie voorafgaan of erop volgen. Alle aandacht gaat uit naar hun houding, naar de zachtheid en de kleurschakeringen van hun vacht of het reliëf van aderen op een glanzende huid. Het zijn verstilde beelden, die zich door hun setting en lichtval aan het momentane van het hier en nu lijken te onttrekken.

Meer dan uit de fotografie put Dumas haar inspiratie uit de schilderkunst. Delacroix en Géricault zijn haar grote voorbeelden. Ze is gefascineerd door de manier waarop deze kunstenaars paarden hebben uitgebeeld; heroïsch en tragisch, vurig en toegewijd. Net als bij deze schilders gaat het Dumas in haar foto’s in de eerste plaats om de expressieve zeggingskracht van het beeld. Daarvoor zet zij naast uitsnede en pose ook de lichtval als belangrijk middel in.