Tim Breukers & Andreas Arndt

De Eerste Steen

3 sept - 30 okt 2016

Nadat Tim Breukers door De Pont werd uitgenodigd voor een tentoonstelling die de eerste in een nieuwe reeks van samenwerkingsprojecten moest worden, kwam hij via zijn oudere collega Toon Verhoef in contact met de Zweedse kunstenaar Andreas Arndt. Zowel Breukers (Breda, 1985) als Arndt (Karlstadt, 1983) trok na de vooropleiding naar Amsterdam. Breukers was in 2013-2014 deelnemer aan de Rijksakademie en Arndt in 2011-2013 aan De Ateliers.

(..) "Met het samenbrengen van deze twee kunstenaars heeft De Pont zijn programma waarin aandacht wordt besteed aan buitgewoon talent uit de regio, uitgebreid door het format van de solopresentatie open te breken. Er is gekozen voor een dialoog, een samenwerking die tot onvermoede resultaten kan leiden. De kunstenaars hadden elkaar niet eerder ontmoet, kenden elkaar en elkaars werk niet, zij spreken een andere taal en zijn opgegroeid in andere werelden. Hun werk is hoogst individueel en verschillend, en er zijn geen zichtbare overeenkomsten in hun werkwijze. Nu werd aan hen gevraagd om aan een tentoonstelling te werken met de verwachting dat hun open en onderzoekende geest iets onverwachts zou voortbrengen, iets dat zou uitstijgen boven de gebruikelijke en vaak reducerende terminologie van generatie, stroming of thema.

Aan beide kunstenaars is voorgesteld om in het domein van een belangrijk Europees cultureel instituut te werken. Kunstenaars komen naar De Pont Museum in Tilburg omdat ze geloven in het eeuwige van de kunst, ideeën en de verbeelding, net zoals hun voorgangers in Ravenna, Luxor of Würzburg – nieuwe situaties op vaak ongebruikelijke plekken waar de mogelijkheid bestaat om iets nieuws te doen, iets uitzonderlijks en gericht op de toekomst. Wat zij deden is iets wat kunstenaars door de eeuwen heen hebben gedaan: de wereld beschouwen en opnieuw verbeelden met schroom en verwondering."

Toon Verhoef

De werken van Tim Breukers in de tentoonstelling zijn tot stand gekomen met financiële steun van het Mondriaan Fonds.